M8 und M20

 

Kamera: Canon 6Da

Optik: TS-100Q 100/580mm

Belichtungszeit: 40 x 120 Sekunden

Filter: IDAS-LPS D1

Ort: Wilkenberg

Datum: 28.06.2019

NGC2244-Rosetten-Nebel

 

Kamera: Canon 6Da

Optik: Takahashi FSQ85

Belichtungszeit: 45 x 240 Sekunden

Filter: IDAS-LPS D1

Ort: Wilkenberg

Datum: 25.02.2019

 

Mond

 

Kamera: ASI120 MM

Optik: Skywatcher Mak 150/1800mm

Belichtungszeit: 60 fps

Filter: ---

Ort: Mülheim an der Ruhr

Datum: 14.02.2019

Mond

 

Kamera: ASI120 MM

Optik: Skywatcher Mak 150/1800mm

Belichtungszeit: 60 fps

Filter: ---

Ort: Mülheim an der Ruhr

Datum: 14.02.2019

Mondfinsternis (versch. Phasen)

 

Kamera: Canon 6D

Optik: Newton 150/750mm

Belichtungszeit: 1/2000s- 4 Sekunden

Filter: ---

Ort: Mülheim an der Ruhr

Datum: 21.01.2019 (zwischen 3:30 Uhr und 6:12 Uhr)

 

 

Mondfinsternis

 

Kamera: Canon 6D

Optik: Newton 150/750mm

Belichtungszeit: 4 Sekunden

Filter: ---

Ort: Mülheim an der Ruhr

Datum: 21.01.2019

NGC1499-California Nebel

 

Kamera: Canon 6Da

Optik: Canon 300mm f2.8

Belichtungszeit: 154 x 60 Sekunden

Filter: IDAS-LPS D1

Ort: Wilkenberg

Datum: 16.11.2018

 

M31-Andromedagalaxie

 

Kamera: Moravian G2-8300c

Optik: Pentax 75 SDHF

Belichtungszeit: 94 x 120 Sekunden

Filter: ---

Ort: Wilkenberg

Datum: 13.10.2018

 

NGC1499 und M45

(California- Nebel und Plejaden)

Kamera: Canon 6Da

Optik: Zhongyi-Mitakon 85mm f1.2

Belichtungszeit: 90 x 120 Sekunden

Filter: IDAS-LPS D1

Ort: Wilkenberg

Datum: 10.10.2018